SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

„PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ
POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA 2017 ROK”

 

 

regulacja prawna: ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie (Dz. U. 2014. 1118 j.t. z późn. zm.).

 

Współpraca Gminy i Miasta Wyszogród z Organizacjami Pozarządowymi w 2017r prowadzona była w zakresie wsparcia finansowego oraz rzeczowego i opierała się na zasadach pomocniczości, partnerstwa, transparentności i wzajemnego poszanowania.

W roku 2017r Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród ogłosił otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

W ramach powyższego konkursu Gmina i Miasto Wyszogród przeznaczyła na ten cel łącznie 90.000zł

W ramach zadania z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Wyszogród"

 

przeznaczono kwotę w wysokości 77.000,00 zł

 

W ramach zadania z zakresu „ kultury ,sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ”

 

przeznaczono kwotę w wysokości 13.000,00zł

 

 

Podmioty, które przystąpiły do konkursu ofert.

 

L.P

Podmiot

Nazwa Projektu

Kwota dofinansowania w roku 2017

Uwagi

Kwota dofinansowania w roku 2016

1

LKS Stegny Wyszogród

”Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie piłki nożnej , uczestnictwo w rozgrywkach prowadzonych przez OZPN w Płocku, organizacja turniejów dla dzieci ,młodzieży i dorosłych

 

70.000zł

Dodatkowe 10.000zł urząd GiM przeznacza na wydatki bieżące „Stegien” tj. prąd, woda, śmieci,

paliwo, wałowanie boiska, zakup trawy i nawozów.

 

90.000zł

2

Stowarzyszenie „Mecenasów” Sportu Wyszogród

Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych w okresie wakacji letnich w roku 2017r

2.000zł

Umowa nie została zawarta. Brak zainteresowania ze strony rodziców.

----------------

3

Stowarzyszenie „Wokół Śniadeckiego”

„Wyszogrodzkie obchody Dni Niepodległości”

6.029zł


----------------

4

Stowarzyszenie „Gospodyń Wiejskich” w Rakowie

„Turniej Sołectw -Rok Rzeki Wisły”

6.971zł


----------------

5

Koło Wędkarskie ”Sum”

„Organizacja zawodów wędkarskich oraz zawodów sportowych łódką na pych „

2.000zł6

Stowarzyszenie „Mosty”

Organizowanie I Powiatowego Nadwiślańskiego Cross Biegu Wyszogród

3.000zł

Stowarzyszenie wycofało się z realizacji i nie przystąpiło do konkursu. W grudniu 2017r stowarzyszenie wypisało się z rejestru ewidencji w Starostwie powiatowym i zakończyło swoją działalność.

--------------

L.P

Konkursy na podstawie oferty złożonej przez organizację pozarządową, tzw. „mały grant” (art. 19a).

1

Stowarzyszenie „Mecenasów” Sportu Wyszogród

I Powiatowego Nadwiślańskiego Cross Biegu Wyszogród

1.100zł


-----------------

2

Stowarzyszenie „Mecenasów” Sportu Wyszogród

„Zakończenie Lata w Rodzinnym Parku Rozrywki w Zatorze”

2.500zł


---------------

 

W trybie z pominięciem konkursu na podstawie oferty złożonej przez organizację pozarządową, tzw. „mały grant” (art. 19a). przyznano dofinansowanie na łączną kwotę 3.600zł.

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

„PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ
POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA 2017 ROK”

 

 

regulacja prawna: ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie (Dz. U. 2014. 1118 j.t. z późn. zm.).

 

Współpraca Gminy i Miasta Wyszogród z Organizacjami Pozarządowymi w 2017r prowadzona była w zakresie wsparcia finansowego oraz rzeczowego i opierała się na zasadach pomocniczości, partnerstwa, transparentności i wzajemnego poszanowania.

W roku 2017r Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród ogłosił otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

W ramach powyższego konkursu Gmina i Miasto Wyszogród przeznaczyła na ten cel łącznie 90.000zł

W ramach zadania z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Wyszogród"

 

przeznaczono kwotę w wysokości 77.000,00 zł

 

W ramach zadania z zakresu „ kultury ,sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ”

 

przeznaczono kwotę w wysokości 13.000,00zł

 

 

Podmioty, które przystąpiły do konkursu ofert.

 

L.P

Podmiot

Nazwa Projektu

Kwota dofinansowania w roku 2017

Uwagi

Kwota dofinansowania w roku 2016

1

LKS Stegny Wyszogród

”Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie piłki nożnej , uczestnictwo w rozgrywkach prowadzonych przez OZPN w Płocku, organizacja turniejów dla dzieci ,młodzieży i dorosłych

 

70.000zł

Dodatkowe 10.000zł urząd GiM przeznacza na wydatki bieżące „Stegien” tj. prąd, woda, śmieci,

paliwo, wałowanie boiska, zakup trawy i nawozów.

 

90.000zł

2

Stowarzyszenie „Mecenasów” Sportu Wyszogród

Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych w okresie wakacji letnich w roku 2017r

2.000zł

Umowa nie została zawarta. Brak zainteresowania ze strony rodziców.

----------------

3

Stowarzyszenie „Wokół Śniadeckiego”

„Wyszogrodzkie obchody Dni Niepodległości”

6.029zł


----------------

4

Stowarzyszenie „Gospodyń Wiejskich” w Rakowie

„Turniej Sołectw -Rok Rzeki Wisły”

6.971zł


----------------

5

Koło Wędkarskie ”Sum”

„Organizacja zawodów wędkarskich oraz zawodów sportowych łódką na pych „

2.000zł6

Stowarzyszenie „Mosty”

Organizowanie I Powiatowego Nadwiślańskiego Cross Biegu Wyszogród

3.000zł

Stowarzyszenie wycofało się z realizacji i nie przystąpiło do konkursu. W grudniu 2017r stowarzyszenie wypisało się z rejestru ewidencji w Starostwie powiatowym i zakończyło swoją działalność.

--------------

L.P

Konkursy na podstawie oferty złożonej przez organizację pozarządową, tzw. „mały grant” (art. 19a).

1

Stowarzyszenie „Mecenasów” Sportu Wyszogród

I Powiatowego Nadwiślańskiego Cross Biegu Wyszogród

1.100zł


-----------------

2

Stowarzyszenie „Mecenasów” Sportu Wyszogród

„Zakończenie Lata w Rodzinnym Parku Rozrywki w Zatorze”

2.500zł


---------------

 

W trybie z pominięciem konkursu na podstawie oferty złożonej przez organizację pozarządową, tzw. „mały grant” (art. 19a). przyznano dofinansowanie na łączną kwotę 3.600zł.

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-03-04 19:51:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-04 19:51:33
  • Liczba odsłon: 535
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671298]

przewiń do góry