Wyszogród, dn. 26.04.2016r.

PP.7322.1.2016.

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych na terenie wsi Grodkowo, Bolino, Pozarzyn, Wiązówka, Rębowo, Chmielewo w Gminie Wyszogród oraz

o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko sporządzanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla planu miejscowego

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. - Dz.U. z 2015 poz. 199, ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. - Dz.U. z 2016 r., poz. 353)

zawiadamiam

 

o podjęciu przez Radę Gminy i Miasta Wyszogród uchwały nr 98/XVI/2016 z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych na terenie wsi Grodkowo, Bolino, Pozarzyn, Wiązówka, Rębowo, Chmielewo w Gminie Wyszogród oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Obszar objęty projektem planu położony jest w centralnej części gminy, jego południowe granice pokrywają się – w przeważającej części – z granicami administracyjnymi miasta Wyszogród, zachodnia granica obszaru pokrywa się ze wschodnią granicą drogi krajowej Nr 50, od północy obszar zamyka droga gminna z Wychylówki do Grodkowa, od wschodu obszar zamykają dwie drogi: Grodkowo – Bolino (Nr 291545W) i Chmielewo – Bolino (Nr 2992W).

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego i do prognozy oddziaływania na środowisko.

 

Wnioski do planu miejscowego należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród przy                         ul. Rębowskiej 37, 09-450 Wyszogród w terminie do dnia 20 maja 2016r.

 

Wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać:

·         w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród,

·         ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród,

·         za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: ugim@wyszogrod.pl;

w terminie do dnia 20 maja 2016r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

 

 

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-04-26 06:59:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-26 06:59:52
  • Liczba odsłon: 563
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681265]

przewiń do góry