Uchwała nr 44/V/2007

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 26.04.2007 r.

 

 

w sprawie zmiany uchwały nr 232/XXIV/2002 r. z dnia 26 lutego 2002 r. dotyczącej sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w Wyszogrodzie przy ul. Klasztornej.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym /j.t. Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn zmianami, oraz art. 37 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004 r. nr 261 poz.2603 z późn. zm. /

Rada Gminy i Miasta Wyszogród uchwala co następuje;

 

§ 1.

 

W §1. po słowach działek ewidencyjnych 290/4 i 291/2 o pow. ogólnej 0.5766 ha , zmienia się na pow. ogólną „0.5828 ha. „ – pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.

§ 3.

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

W/w zmiana powstała w wyniku przeprowadzenia modernizacji gruntów w obrębie Wyszogród .

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-05-15 14:55:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-15 14:55:26
  • Liczba odsłon: 608
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673107]

przewiń do góry