Wyszogród dnia 31.07.2007   r

UGiM-7615-   8/2/2007

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Na podstawie art.61 § 4 K.p.a oraz art.31, art. 32 ust.1 pkt.1, ust.3, art.48 ust.2 pkt.1, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska /Dz.U z 2006 t.j   Nr 129 poz.902   – z późniejszymi zmianami/

 

zawiadamia się

 

że w dniu   2007.07.20 do Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród wpłynął wniosek Poskiej Telefonii Komórkowej „CENTEERTEL” Sp. zoo ul. Skierniewicka 10A 01-230 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na zadanie   pn. „Przebudowa Stacji Telefonii Komórkowej pn. „WYSZOGRÓD” nr ew. 511/1396 dz. o nr ew. 124/5 i 130/5 m. Wyszogród, pow. płocki, woj. Mazowieckie”, w związku z powyższym zostało wszczęte postępowanie administracyjne w w/w sprawie.   Wniosek, został zamieszczony w publicznym dostępnym wykazie wniosków prowadzonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogrod. Wykaz ten, znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie pok. nr 10.

          Informuje się, że każdy ma prawo składania uwag i wniosków w ramach prowadzonego postępowania   do Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie 09-450 Wyszogród ul. Rębowska 37 pok. nr 10 lub na adres internetowy ugim@wyszogrod.pl w terminie   21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości tj. od dnia 01.08.2007   do 21.08.2007r.

          Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie, na stronie internetowej    Biuletyn Informacji Publicznej – ugimwyszogrod.bip.org.pl, oraz w rejonie planowanej inwestycji

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. PTK „CENTERTEL” Sp. zoo ul. Skierniewicka 10A 01-230 Warszawa
  2. Inspektor ds. obsługi rady gim ,   w celu umieszczenia w BIP i odwrotnego potwierdzenia o zamieszczonej publikacji.

3.    Strony   w/g załącznika

  1. Urząd GiM – tablica ogłoszeń+ rejon planowanej inwestycji
  2.    a/a
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-08-01 00:23:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-01 00:25:16
  • Liczba odsłon: 635
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671408]

przewiń do góry