Załącznik Nr.1

do Uchwały Rady Gminy i Miasta

Nr 47/ V / 2007

Tabela

miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego

Kat.

Liczb.pkt

Min.682 zł + 4,82 zł / 1 pkt.

Uwagi

I

- 20

682,00 - 778,40

 

II

21 - 35

783,22 - 850,70

 

III

36 - 50

855,52 - 923,00

 

IV

51 - 65

927,82 - 995,30

 

V

66 - 80

1000,12- 1067,60

 

VI

81 - 95

1072,42- 1139,90

 

VII

96 - 110

1144,72- 1212,20

 

VIII

111-125

1217,02- 1284,50

 

IX

126-140

1289,32- 1356,80

 

X

141-160

1361,62- 1453,20

 

XI

161-180

1458,02- 1549,60

 

XII

181-200

1554,42- 1646,00

 

XIII

201-220

1650,82- 1742,40

 

XIV

221-240

1747,22- 1838,80

 

XV

241-260

1843,62- 1935,20

 

XVI

261-280

1940,02- 2031,60

 

XVII

281-300

2036,42- 2128,00

 

XVIII

301-320

2132,82- 2224,40

 

XIX

321-340

2229,22- 2320,80

 

XX

341-365

2325,62- 2441,30

 

XXI

366-390

2446,12- 2561,80

 

                                       U c h w a ł a nr 47/ V /2007

                                  Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

                                               z dnia 26.04.2007 r.

w sprawie : ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy i Miasta Wyszogród .

Na podstawie art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / j.t. z 2001 r Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn .zm./ w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005 r w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U. Nr 146 poz. 1222 z późn.zm. / Rada Gminy i Miasta u c h w a l a co następuje .

§ 1

Ustalić najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I-szej kategorii zaszeregowania określone w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, stanowiących załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005 r w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego / Dz.U.Nr 146. poz. 1222 z późn. zm./ w kwocie 682 zł.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta .

§ 3

Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała

Nr 205/XXVI/2006 Rady Gminy i Miasta z dnia 26 kwietnia 2006

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od

1 stycznia 2007 roku .

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-05-14 14:26:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-14 14:26:44
  • Liczba odsłon: 644
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2675050]

przewiń do góry