UCHWAŁA NR 76/X/2007

RADY GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD

Z DNIA 19.XII.2007r.

 

W sprawie: wprowadzenia do treści programu gospodarczego p.n. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Wyszogród kolejnego załącznika „Plan budowy/modernizacji dróg gminnych na lata 2008 – 2011.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., „O Samorządzie Gminnym” (tj. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póżn. zm.)

 

Rada Gminy i Miasta Wyszogród uchwala co następuje:

&1

W Planie rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Wyszogród wprowadza się kolejny załącznik, określający plan budowy/modernizacji dróg gminnych na lata 2008 – 2011.

 

&2

Treść planu określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

&3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.

 

&4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

                                                                     Przewodniczący Rady GiM

                                                                              Wyszogród

                                                                       Józef Zbigniew Boszko

 

 

 

Plan budowy/modernizacji dróg na terenie Gminy Wyszogród na lata 2008 – 2011.

 

 

Źródło wsparcia: Fundusze strukturalne UE – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, 3.1 Infrastruktura drogowa.

 

L.p.

Droga/sołectwo

Długość odcinka

Planowany okres realizacji

1.

Sołectwo Drwały – dr nr 4

1900 m.

2008 – 2009

2.

Sołectwo Słomin – dr nr 3

2100 m.

2008 – 2009

3.

Sołectwo Grodkowo – dr nr 5

2700 m.

2008 – 2009

 

Razem

6700 m.

 

 

 

 

 

Źródło wsparcia: Fundusze centralne – Samorządowy Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza, Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych.

 

L.p.

Droga/sołectwo

Długość odcinka

Planowany okres realizacji

1.

Sołectwo Pruszczyn – dr nr 2

1800 m.

2008 – 2009

2.

Sołectwo Ciućkowo – dr nr 1

1055 m.

2008 – 2009

3.

Wieś Rostowice – dr nr 6

900 m.

2009 – 2010

4.

Sołectwo Rębowo – dr nr 10

2000 m.

2009 – 2010

5.

Sołectwo Marcjanka – Stażyno – dr nr 8

1200 m.

2010 – 2011

6.

Sołectwo Rakowo – dr nr 9

2500 m.

2010 – 2011

7.

Sołectwo Rębowo – dr nr 7

2300 m. (1300 budowa nowej,

1000 nakładka)

2010 - 2011

 

Razem

11755 m.

 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-01-11 10:17:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-11 10:19:21
  • Liczba odsłon: 552
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674542]

przewiń do góry