Uchwała nr 2/I/2010


Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 2 grudnia 2010 r.w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Wyszogród.


Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami/ po przeprowadzeniu głosowania tajnego Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje:§ 1.


Stwierdza wybór radnego Pana Marysia Macieja Mieszkowskiego
na Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Wyszogród.§ 2.1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2.Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez jej rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Urzędu GiM.


Przewodniczący Rady GiM Wyszogród

Maryś MieszkowskiInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-01-13 13:54:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-13 13:54:47
  • Liczba odsłon: 261
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1946703]

przewiń do góry