Wyszogród, 10 kwietnia 2008 r.

TEST KOMPETENCJI

DLA KANDYDATÓW DO PRACY W URZĘDZIE GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD

NA STANOWISKU DS. INWESTYCJI I OCHRONY ŚRODOWISKA.

Test złożony jest z dwóch części, pierwsza część polega na zdefiniowaniu pojęć oraz problemów, druga część polega na rozwiązaniu studium przypadku.

Czas wymagany do napisania testu to 40 minut.

Powodzenia!

Część I – test.

 1. Zdefiniuj skróty, używane w pracy nad procesami inwestycyjnymi:
  1. JST –
  2. PRL –
  3. RPOWM –
  4. PO KL –
  5. NSRO –
  6. Procedura OOŚ –
 1. Odpowiedz na pytania:
  1. Decyzja oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określa?
  2.  

    

  3. Stroną w postępowaniu jest?
  4.  

    

    

  5. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jest to?
  6.  

  7. Budżet Gminy to?
  8.  

  9. Fundusze strukturalne to?

 

 1. Pomóż petentowi odpowiadając na jego pytania:

  1. Chciałbym pobudować dom, ale nie znam czynności formalnych, nie wiem, co mam załatwić i gdzie, aby przystąpić do budowy, proszę o rade.
  2.  

    

    

  3. Buduję w gospodarstwie warsztat samochodowy, na który otrzymałem środki pomocowe z dotacje czy aby zanim będę mógł rozpocząć budowę muszę wystąpić do Gminy o wydanie decyzji oddziaływania mojego przedsięwzięcia na środowisko?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część II – studium przypadku.

Praca w samorządzie XXI wieku to nie administrowanie, lecz zarządzanie w sprawach publicznych, nieodłączna analiza istniejących sytuacji, podejmowania decyzji, których skutki zawsze dotyczą ludzi. Pracownik na stanowisku ds. inwestycji to w rzeczywistości menedżer posiadający bardzo wszechstronną wiedzę i intuicję, aby w wielu przypadkach sam był w stanie przeprowadzić cały proces inwestycyjny przedsięwzięcia ze świadomości konsekwencji społecznych.

Rozwiąż przypadek „Autostrada w Bantustanie”

Bantustan jest krajem o powierzchni ponad 300 tys. km2 i prawie 40 mln mieszkańców.

Jest rozwijającą się gospodarką, przechodzącą okres transformacji od centralnego sterowania do gospodarki rynkowej. W ciągu ostatnich 18 lat kraj był kierowany przez jedenaście kolejnych rządów, a mieszkańcy odczuwają destabilizację polityczną i brak spójnej polityki gospodarczej. Najważniejszą przeszkodą w rozwoju Bantustanu jest zacofana infrastruktura, w tym brak sieci transportowej i logistycznej, odpowiadającej wymogom nowoczesnej gospodarki. Naprawa dróg i ambitne projekty budowy autostrad były istotnymi elementami kolejnych kampanii wyborczych, jednak często zmieniające się rządy nie dotrzymują składanych obietnic, a intratne kontrakty otrzymują 'zaufani' wykonawcy, niewywiązujący się z nich i zastępowani po kolejnych wyborach.

Po latach realizacji projektów i potężnych inwestycjach, Bantustan posiada obecnie tylko

około 200 kilometrów autostrad – wobec analiz wskazujących pilną potrzebę wybudowania kilku tysięcy kilometrów. Dodatkowym problemem jest brak koordynacji działań poszczególnych wykonawców – poszczególne odcinki autostrad budowane są według inaczej definiowanych wymagań, w których często 'zapomina' się o krytycznych parametrach technicznych.

Opinię publiczną Bantustanu zbulwersowała ujawniona ostatnio afera korupcyjna, która doprowadziła do wyeliminowania z budowy autostrad jednego z największych ich dotychczasowych wykonawców. Równocześnie okazało się, że znaczące odcinki dróg nie są przygotowane na temperatury powyżej 45 stopni Celsjusza – a takie temperatury panują w Bantustanie przez kilka tygodni w roku (formalne wymagania mówiły tylko o nawierzchni odpornej na upały).

Po ostatnich zawirowaniach politycznych, Bantustanem rządzi niedawno uformowana koalicja rządowa. Pierwsze jej działania pokazały, że zwycięzcy wyborów ponownie nie potrafią wywiązać się ze wszystkich składanych obietnic wyborczych – jednak wobec intensywnej walki politycznej, stawką jest przetrwanie lub kompromitacja rządzących partii. Rząd deklaruje rozgraniczenie działań politycznych i gospodarczych, odwołując się do profesjonalizmu, bezstronności i etyki.

Jesteście reprezentantami międzynarodowej firmy doradczej i znanymi specjalistami w zakresie zarządzania projektami, którzy zostali zatrudnieni przez rząd Bantustanu w celu dokonania oceny dotychczasowych projektów budowy autostrad oraz przygotowania rekomendacji, jak uzdrowić niesprawny system ich budowy. Wobec ograniczonych środków i pilnej konieczności szybkiej budowy setek kilometrów autostrad, odgrywacie kluczową rolę w przygotowaniu kolejnych działań.

 

 

 

Polecenie:

 • Zidentyfikujcie źródła problemów oraz wskażcie inne możliwe ryzyka, które towarzyszyć mogą projektowi tego typu.
 • Zaproponujcie rozwiązania organizacyjne – zasady planowania sieci autostrad, wyłaniania, wykonawców, kontroli i rozliczania kontraktów.

Propozycje powinny gwarantować bezstronny wybór i ocenę wykonawców, jak również kontynuację prac niezależnie od zmian politycznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2008-04-15 11:26:09
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-15 11:26:09
 • Liczba odsłon: 1421
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674911]

przewiń do góry