w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Centrum Kultury "Wisła" w Wyszogrodzie
 
w sprawie wyłączenia z zakresu pracy zdalnej określonych pracowników Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród
 
w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok
w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok
 
w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok
 
w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok
 
w sprawie wyłączenia z zakresu pracy zdalnej określonych pracowników Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród
 
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 
 
w sprawie wyłączenia z zakresu pracy zdalnej określonych pracowników Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród
 
w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok
 
w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok
 
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 
 
powołanie komisji przetargowej
 
w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok. 
 
w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.
 
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Centrum Kultury "Wisła" w Wyszogrodzie. 
 
w sprawie wyłączenia z zakresu pracy zdalnej określonych pracowników UGiM Wyszogród.
 
w sprawie ustalenia czynszu dzierżawy gruntu przy ul. Niepodległości.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej.
 
zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród. 
 
w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok. 
 
w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok
 
w sprawie przeprowadzenie konsultacji społecznych.
 
w sprawie upoważnienia pracownika do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem.
 
Zarządzenie nr 67/2020
w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.
 
Zarządzenie nr 66/2020
w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok. 
 
Zarządzenie nr 65/2020
w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności
 
Zarządzenie nr 64/2020
w sprawie powołania komisji przetargowej.
 
Zarządzenie nr 63/2020
w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok. 
 
Zarządzenie nr 62/2020
w sprawie sposobu potwierdzenia zawarcia umowy dzierżawy gruntów zaliczonych do użytków rolnych
 
Zarządzenie nr 61/2020
w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.
 
Zarządzenie nr 58/2020
w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.
 
Zarządzenie nr 57/2020
w sprawie wyznaczenia nauczyciela Szkoły Podstawowej w Kobylnikach zastępującego dyrektora  podczas jego nieobecności
 
Zarządzenie nr 56/2020
w sprawie wyznaczenia nauczyciela Szkoły Podstawowej w Rębowie zastępującego p.o. dyrektora  podczas jego nieobecności
 
Zarządzenie nr 55/2020
w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Samorządowego w Wyszogrodzie zastępującego dyrektora przedszkola podczas jego nieobecności.
 
Zarządzenie nr 54/2020
zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród.
 
Zarządzenie nr 53//2020
w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej zgromadzonej w archiwum Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród. 
 
w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok
 
Zarządzenie nr 51/2020
w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok. 
 
Zarządzenie nr 50/2020
w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok. 
 
Zarządzenie nr 49/2020
w sprawie określenia procedury przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązków przez właścicieli nieruchomości w zakresie przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Wyszogród. 
 
Zarządzenie nr 48/2020
w sprawie powołanie komisji przetargowej
 
Zarządzenie nr 47/2020
w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok. 
 
Zarządzenie nr 46/2020
w sprawie wyznaczenia nauczyciela Szkoły Podstawowej w Rębowie zastępującego dyrektora
 
Zarządzenie nr 45/2020
W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 
 
Zarządzenie nr 44/2020
W sprawie zmian w budżecie na 2020 rok
 
Zarządzenie nr 43/2020
W sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły.
 
Zarządzenie nr 42/2020
w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok. 
 
Zarządzenie nr 41/2020
W sprawie powołania Komisji Konkursowej 
 
Zarządzenie nr 40/2020
W sprawie zmian w budżecie na 2020 rok
 
Zarządzenie nr 39/2020
W sprawie zmian w budżecie na 2020 rok
 
Zarządzenie nr 38/2020
w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego
 
Zarządzenie nr 37/2020
w sprawie ogłoszenia na terenie Gminy i Miasta Wyszogród alarmu przeciwpowodziowego. 
 
W sprawie zmian w budżecie na 2020 rok
 
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
 
Zarządzenie nr 34/2020
w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.
 
Zarządzenie nr 33/2020
w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok. 
 
Zarządzenie nr 32/2020
w sprawie wprowadzenia procedur postępowania w związku z wystąpieniem stanu epidemii i rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2, wywołującego COVID-19 w Urzędzie Gminy  Miasta Wyszogród
 
w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok
 
W sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Gminie i Mieście Wyszogród
 
Zarządzenie nr 29/2020
w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok. 
 
Zarządzenie nr 28/2020   + Załącznik Raport o stanie Gminy i Miasta Wyszogród za_rok_2019
w sprawie przedłużenia raportu o stanie Gminy i Miasta Wyszogród za rok 2019. 
 
Zarządzenie nr 27/2020
w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy i Miasta Wyszogród do prowadzenia niektórych spraw w imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród 
 
Zarządzenie nr 26/2020
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania Nagród Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród dla wyróżniających się uczniów. 
 
Zarządzenie nr 25/2020
w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok. 
 
Zarządzenie nr 24/2020
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. F. Chopina w Kobylnikach
 
Zarządzenie nr 23/2020
w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok. 
 
Zarządzenie nr 22/2020
w sprawie ustalenia opłat za cumowanie łodzi
 
Zarządzenie nr 20/2020
w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok. 
 
Zarządzenie nr 19/2020
w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok. 
 
Zarządzenie nr 18/2020
w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok. 
 
Zarządzenie nr 17/2020
w sprawie umorzenia opłaty z tytułu dzierżawy za wynajmowany lokal pod sklepik szkolny, mieszczący się w budynku hali sportowej w Wyszogrodzie. 
 
Zarządzenie nr 16/2020
w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok. 
 
Zarządzenie nr 15/2020
w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Wyszogród 
 
Zarządzenie nr 14/2020
Powołanie komisji przetargowej
 
Zarządzenie nr 13/2020
w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok. 
 
Zarządzenie nr 12/2020
w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy i Miasta Wyszogród do prowadzenia spraw gminy w imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród. 
 
Zarządzenie nr 11/2020
w sprawie wydawania decyzji administracyjnych 
 
Zarządzenie nr 10/2020
w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok. 
 
Zarządzenie nr 9/2020
w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok. 
 
Zarządzenie nr 8/2020
w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika propozycji VAT do stosowania w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród w 2020
 
Zarządzenie nr 7/2020
w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok. 
 
Zarządzenie nr 6/2020
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Sekretarz Gminy i Miasta Wyszogród 
 
Zarządzenie nr 5/2020
w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok 
 
Zarządzenie nr 4/2020
w sprawie zmiany Miejsko-Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Wyszogrodzie 
 
Zarządzenie nr 3/2020
w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok 
 
Zarządzenie nr 2/2020
w sprawie określenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Wyszogród 
 
 
Zarządzenie nr 1/2020
w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok 
Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ziętara Sylwia
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-02-12 12:02:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Marcin Pieniążek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-02-04 11:31:22
  • Liczba odsłon: 2018
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680772]

przewiń do góry