Uchwała Nr 141/XIX/2009

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 23.04.2009 r.


w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr. 142 poz. 1591 z późn.zm./ oraz art. 199 ust.3 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz.U. z 2005 r. Nr. 249 poz. 2104 z późn. zm./ Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje:

§.1


W wyniku rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Wyszogród za 2008 rok oraz po zapoznaniu się:

  • z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Miasta dotyczącym absolutorium dla Burmistrza GiM,
  • opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku w sprawie przedłożonego przez Burmistrza GiM sprawozdania,
  • opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku odnośnie przedłożonego wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie w absolutorium dla Burmistrza GiM Wyszogród

udziela absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród za 2008 r.

§.2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                   Przewodniczący Rady GiM

                                                                       Wyszogród

                                                                    Józef Zbigniew Boszko

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-05-21 08:33:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-21 08:33:32
  • Liczba odsłon: 690
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671352]

przewiń do góry