Wyszogród, dnia 26.03.2019 r.

PP.7233.1.2019

 

 

OBWIESZCZENIE

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Wyszogrodzie w rejonie ulicy Czerwińskiej i miejscowości Chmielewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

         Na podstawie art. 17 pkt 9 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945), uchwały nr 173/XXI/2012 r. Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Wyszogrodzie w rejonie ulicy Czerwińskiej i miejscowości Chmielewo oraz w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j. t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2081) dotyczącym przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Wyszogrodzie w rejonie ulicy Czerwińskiej i miejscowości Chmielewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 03.04.2019 r. do 24.04.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie, ul. Rębowska 37, pokój nr 3 w godzinach pracy Urzędu, to jest: poniedziałek – piątek w godzinach 7:30  - 15:30.

            Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10.04.2019 roku w Sali posiedzeń (hala sportowa) przy ulicy Niepodległości 11, 09-450 w Wyszogrodzie godz. 10.00.

            Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, przedmiotu uwagi w terminie do dnia 09.05.2019 r.             

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

/-/ Iwona Gortat

Załączniki:

1. Projekt zmiany MPZP część opisowa: Pobierz

2. Projekt zmiany MPZP część graficzna: Pobierz

3. Prognoza Oddziaływania na Środowisko część opisowa: Pobierz

4. Prognoza Oddziaływania na Środowisko część graficzna: Pobierz

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Pieniążek
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-03-26 11:12:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Marcin Pieniążek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-26 11:12:47
  • Liczba odsłon: 1268
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674562]

przewiń do góry