Wyszogród, dn. 08.09.2015 r.

 

UGiM.3041.2.2015

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród zaprasza do składania ofert na zadanie p.n.:

„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą: Termomodernizacja ścian zewnętrznych oraz remontu pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Wyszogrodzie przy ul. Płockiej 36 c ”.

Miejsce składania ofert: Kancelaria Ogólna Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, w godz. 7:30 – 15:30.

Forma składania: pisemna, (Kancelaria Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37 pok. nr 4 )

Termin składania ofert : 16.09.2015r , godz. 10.00

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są pod adresem: UGiM Wyszogród ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, pok. nr 3., tel. 512 050 993

Kryteria wyboru: najniższa cena.

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30000 euro.

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zamawiający wymaga załączenia do:

Wzór składanej oferty stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowego zapytania

 

Wymagany termin realizacji usługi: od czasu podpisania umowy z wykonawcą, do końca realizacji zadania. (przewidywany czas realizacji zdania wrzesień 2015/czerwiec 2016)

 

                                                                                                             Zatwierdzam 08.09.2015r

 

                                                                                                                  Burmistrz Gminy i Miasta                           

                                                                                                                           Wyszogród

 

                                                                                                                              Jan BoszkoFormularz ofertowy 

UGiM.3041.5.2015

Wyszogród, 21 września 2015 r. 

Gmina i Miasto Wyszogród

Ul. Rębowska 37

09-450 Wyszogród

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą: Termomodernizacja ścian zewnętrznych oraz remontu pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Wyszogrodzie przy ul. Płockiej 36c.

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą: Termomodernizacja ścian zewnętrznych oraz remontu pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Wyszogrodzie przy ul. Płockiej 36c wpłynęły 4 oferty.

 

Zbiorcze zestawienie złożonych ofert:

 

Numer

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres oferenta

Wartość zamówienia netto

Podatek VAT

Wartość zamówienia brutto

 

1

BICO GROUP TOMASZ PRZYBYLSKI Staniewicka 1A lok. 35

03-310 Warszawa

11 916,00

2 740,68

14 656,68

 

2

INWESTYCJE – DORADZTWO

Jan Stanisław Zonenberg

Płoskiego 4/24

 09-400 Płock

3 000,00

690,00

3 690,00

 

3

MDM Michał Mistur

Wał Miedzeszyńska 414B/11 m.5

 03-994 Warszawa

 

25 200,00

5 796,00

30 996,00

4

Zbigniew Frankowski

Bogucin 84

87-811 Fabianki

B&ES Michał Leszczyński

Wodna 7

87-152 Pigża

8 000,00

1 840,00

9 840,00

 

Po analizie ofert wniesionych do dnia 16 września  2015 r., do godz. 10.00, Zamawiający stwierdził, że wszystkie oferty złożone przez dostawców spełniają wymogi określone w przedmiotowym zapytaniu i będą podlegały ocenie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamówienie  zostało udzielone firmie:

INWESTYCJE – DORADZTWO

Jan Stanisław Zonenberg

Płoskiego 4/24

09-400 Płock

 

 

Z poważaniem

 

Burmistrz Gminy i Miasta  Wyszogród

Jan Boszko

 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-09-08 18:16:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-21 16:41:23
  • Liczba odsłon: 748
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674644]

przewiń do góry