Wyszogród, dnia 2006.12.27

UGiM-7615-8/4/2006

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art.31, art.32 ust.1 pkt.1, ust.3, art.48 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U. Nr 62 poz. 627 z 2001rz późniejszymi zmianami/

 

zawiadamia się

 

że w dniu 2006.10.12 do Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród wpłynął wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na zadanie
pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 50 na odcinku Płońsk- Wyszogród km 51+200 – 61+750 wraz z budową obejścia m. Rębowo”, w związku z powyższym zostało wszczęte postępowanie administracyjne w w/w sprawie. Wniosek, został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie wniosków prowadzonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród. Wykaz ten, znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie pok. Nr 10.

Informuje się, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w ramach prowadzonego postępowania do Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie 09-450
ul. Rębowska 37 pok. Nr 10 lub na adres internetowy ugim@wyszogrod.pl w terminie od dnia 28.12.2006 do dnia 17.01.2007r.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie, na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej- ugimwyszogrod.bip.org.pl, oraz w rejonie planowanej inwestycji/ sołectwa: Słomin, Kobylniki, Rostkowice, Gródkowo, Rębowo/

 

 

 

Z upoważnienia Burmistrza Giny i Miasta

KIEROWNIK REFERATU

Barbara Dominikiewicz

 

 

Otrzymują:

 1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
 2. EUROSTRADA Sp. z o.o. ul. Pyszniarska 18 Warszawa
 3. Inspektor ds. obsługi rady gmin, w celu umieszczenia w BIP
  i odwrotnego potwierdzenia o zamieszczonej publikacji
 4. Urząd GiM – tablica ogłoszeń + rejon planowanej inwestycji
 5. a/a
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2006-12-27 11:04:21
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2006-12-27 11:04:21
 • Liczba odsłon: 880
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680750]

przewiń do góry