Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

ogłasza konkurs na wolne stanowisko podinspektora ds. ewidencji

ludności w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród

 

  1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne:

 

          Wymagania konieczne:

      1/   wymogi określone w art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz. U.01.142.1593

           z próżniejszymi zmianami).

       2/   posiadać wykształcenie wyższe- preferowane administracyjne.

      3/   posiadać co najmniej odbyty staż absolwencki w jednostkach samorządu terytorialnego

          lub jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

      4/   posiadać dobrą znajomość ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

      5/   posiadać bardzo dobrą praktyczną znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office

          ( WORD, EXCEL).

 

   1. Wymagania pożądane:

       1/   zdolność szybkiego i ciągłego uczenia się.

       2/   komunikatywność/ kontakt z klientem.

       3/   umiejętność pracy w zespole.

 

    2.   Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć:

      1/   list motywacyjny.

      2/   pełny życiorys zawodowy.

      3/   kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

      4/   kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

      5/   oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

      6/   oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

          ( w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia Krajowego Rejestru karnego).

      7/   oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania ww. stanowiska.

 

     Do zadań podinspektora ds. ewidencji ludności w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród   należy:

    1/   zawiadamianie Wojskowej Komendy Uzupełnień oraz szkół o zmianach w zakresie zameldowania, przemeldowania na popyt stały i wymeldowania z popytu stałego.

    2/   rejestrowanie w informatycznym zbiorze meldunkowym zameldowań na pobyt stały z innej miejscowości oraz wprowadzenie informacji o przemeldowaniu na pobyt stały i wymeldowanie z pobytu stałego.

    3/   odnotowanie w kartach osobowych mieszkańców danych dot. powszechnego obowiązku obrony mężczyzn, którzy w danym roku kalendarzowym stanęli do poboru.

    4/   wysyłanie zapotrzebowań po karty osobowe mieszkańców.

    5/   przesyłanie kart osobowych mieszkańców do innych gmin oraz aktualizowanie kartoteki przejściowej.

    6/   udostępnianie danych osobowo – adresowych.    

    7/   wyjaśnianie wydruków rozbieżności z Ośrodka Informatyki oraz korygowanie zmian na kartach osobowych.

      8/   przeprowadzanie wywiadów meldunkowych.

    9/   wydawanie numerów ewidencyjnych PESEL noworodków w przypadku zgłoszenia się mieszkańca.

  10/   tworzenie kopii bazy danych.

  11/   prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborów.

 

     Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym   i dopiskiem „ Konkurs na stanowisko podinspektora ds. ewidencji ludności” w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród do dnia 01.XII 2008 r. do godziny 14:00 w kancelarii Urzędu Miasta Wyszogród pokój numer 4.


 

        

      


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-11-17 08:11:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-11-17 09:13:00
  • Liczba odsłon: 2438
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673120]

przewiń do góry