Uchwała Nr 22/III/2006

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza GiM oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady GiM do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza GiM.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tj. Dz.U z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./, art. 2 pkt. 1 lit.c i art. 4 pkt. 1 Ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych /tj. Dz.U z 2001 r. nr 142 poz. 1593 z późn. zm/ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz.U.z 2005 nr 146 poz.1223 z późn. zm./ Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje:

§.1

Wybranemu na kadencję 2006 – 2010 przez mieszkańców Gminy i Miasta Burmistrzowi – Panu Henrykowi Klusiewiczowi ustala następujące składniki wynagrodzenia:

1. zasadnicze wg kategorii XX - 4630 zł.

2. dodatek funkcyjny wg stawki w wysokości 200 %

najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii

zaszeregowania - 1550 zł.

3.dodatek specjalny - 2472 zł.

§ 2.

Wszelkie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy /z wyłączeniem wynagrodzenia/ dokonuje w stosunku do Burmistrza Przewodniczący Rady GiM.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia objęcia kadencji przez Burmistrza GiM.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-01-10 12:04:14
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-10 12:04:14
  • Liczba odsłon: 756
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674939]

przewiń do góry