PP.7322.1.2015                                                                             Wyszogród, dnia 20.10.2015r

 

 

OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Wyszogrodzie w rejonie ulicy Czerwińskiej i miejscowości Chmielewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

        Na podstawie art. 17 pkt 9 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015 roku, poz. 199 z późn. zm.), uchwały nr 158/XX/2012 r.  Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Wyszogrodzie w rejonie ulicy Czerwińskiej i miejscowości Chmielewo oraz w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j. t. Dz. U.
z 2013 roku, poz. 1235 z późn. zm.) dotyczącym przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Wyszogrodzie w rejonie ulicy Czerwińskiej
i miejscowości Chmielewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 28.10.2015r do 19.11.2015r w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie,
ul. Rębowska 37, pokój nr 3 w godzinach pracy Urzędu, to jest: poniedziałek – piątek
w godzinach 730  - 1530.

            Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 03 listopada 2015 roku w Sali posiedzeń (hala sportowa)  przy  ulicy Niepodległości 11, 09-450 w Wyszogrodzie godz. 11.00.

            Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

            Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, przedmiot uwagi w terminie do dnia 03 grudnia 2015r.             

 

                                     

            

                                      

                                                                                      Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

 


                                                                                                                        

                                                                                              


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-10-20 10:28:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-20 10:28:10
  • Liczba odsłon: 619
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671415]

przewiń do góry