PP.6730.64.2012.2013                                                      Wyszogród, dn. 29.03.2013

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29.03.2013r.

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowę linii napowietrznej elektroenergetycznej WN 110kV  w miejscowości Rębowo w gminie    Wyszogród i w miejscowości Orszymowo w gminie Mała Wieś.

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)  oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 80 poz. 717, z późn. zm.), Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród zawiadamia, że w dniu 29.03.2013  została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowę linii napowietrznej elektroenergetycznej WN 110kV  w miejscowości Rębowo w gminie Wyszogród i w miejscowości Orszymowo w gminie Mała Wieś

W zawiązku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród  ul. Rębowska 37, pokój nr 3 w godz. 7.30 – 15.30.

Spełniając wymogi ustawy informuję, że od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Za okres doręczenia uważa się okres 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Aleksandra Wachaczyk
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-04-02 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-03 00:07:04
  • Liczba odsłon: 599
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674672]

przewiń do góry