O G Ł O S Z E N I E
Burmistrza Gminy i Miasta w Wyszogrodzie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu lokali mieszkalnych będących własnością gminy w budynku położonym w Wyszogrodzie przy ul. Płockiej 29.


Działając na podstawie art. 35 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 161 poz. 2603 z późn. zm. Burmistrz Gminy i Miasta w Wyszogrodzie ogłasza co następuje;

Z zasobu nieruchomości mienia gminnego przeznaczone zostały do zbycia 2 lokale mieszkalne zlokalizowane na parterze budynku przy ul. Płockiej 29 w Wyszogrodzie o nr ewidencyjnej działki 965/3 o pow. 0.0825 ha. uregulowanej w KW PL1P /00010766/5

1. lokal nr 1 o pow. 76 m kw powierzchni użytkowej – udział w gruncie 7600/27720 –

wartość rynkowa nieruchomości 116 888,00 złotych .

2. lokal nr 2 o pow. 62,60 m.kw. powierzchni użytkowej – udział w gruncie 6260/27720 – wartość rynkowa nieruchomości 96 279,00 złotych

Na w/w nieruchomościach nie ma obecnie obowiązującego planu zagospodarowania, który obowiązywał do dnia 31 grudnia 2003 roku. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Wyszogród – obszar zabudowy mieszkaniowej - Uchwała nr 161/XVIII/2001 Rada Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 21.02.2001 r.

Ustalam na 10 kwietnia 2013 r. termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust, 1 pkt.1 i pkt.2.

Termin przetargu zostanie ogłoszony w stosownym terminie.


Wywieszono: ...................................

Zdjęto: .............................................

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-02-27 19:55:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-27 19:55:38
  • Liczba odsłon: 580
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671428]

przewiń do góry