Uchwala Nr 184/XXV/2010

                              Rady Gminy i miasta Wyszogród

                                      z dnia 25.02.2010 r.





W sprawie zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę



Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminny / tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r ze zm./, art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków / Dz. U. Nr. 123 z 2006 roku, poz. 858 ze zm. / Rada Gminy i Miasta Wyszogród uchwala co następuje:


§ 1

Ustala się z dniem 1 marca 2010 roku wysokość opłaty za 1 m 3 wody zakupionej z ujęcia na terenie Gminy Mała Wieś w wysokości 1,90 zł / m3 w tym podatek VAT + stawka abonamentowa w wysokości 1,07 zł/ m-c w tym podatek VAT.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem. 1 marca 2010r.

Przewodniczący Rady GiM

Wyszogród

Józef Zbigniew Boszko

















 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-03-16 08:07:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-16 08:07:05
  • Liczba odsłon: 758
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671310]

przewiń do góry