INFORMACJA

o wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej


 1. Głosowanie w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zostanie przeprowadzone w dniu 9 października 2011 r.

 2. Lokale wyborcze w dniu głosowania czynne będą w godzinach 7 00 – 21 00

 3. Numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w tym lokale wyborcze przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz lokale wyborcze wyznaczone do głosowania korespondencyjnego określa Obwieszczenie Burmistrza Gminy Wyszogród stanowiące załącznik Nr 1 do informacji.

 4. W wyborach do Sejmu RP, wyborcy Gminy i Miasta Wyszogród głosują na listy kandydatów zgłoszonych przez komitety wyborcze w okręgu wyborczym Nr 16 obejmującym część województwa mazowieckiego.

 5. W wyborach do Senatu RP wyborcy Gminy i Miasta Wyszogród głosują
  na kandydatów zgłoszonych przez komitety wyborcze w okręgu wyborczym Nr 38
  (okręg wyborczy Nr 38 – obejmujący powiaty: gostyniński, płocki, sierpecki, sochaczewski, żyrardowski oraz miasto na prawach powiatu: Płock).

 6. Wykaz komitetów wyborczych oraz list kandydatów na posłów, które zostały zgłoszone
  w okręgu wyborczym Nr 16 w wyborach do Sejmu RP stanowi zał. Nr 1.
  Wykaz komitetów wyborczych oraz kandydatów na senatorów, którzy zostali zgłoszeni w okręgu wyborczym Nr 38 w wyborach do Senatu RP stanowi zał. Nr 2 do informacji.

 7. Wyborca niepełnosprawny może na swój wniosek, składany do urzędu gminy w terminie do dnia 26 września 2011 r., głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje.

Po złożeniu wniosku, wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

 1. Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie .

Zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym także przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego burmistrzowi najpóźniej do dnia 19 września 2011 r.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem, lub w formie elektronicznej.

Wyborca niewidzący może również wnieść o przesłanie mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

Pakiet wyborczy zawierający: kopertę zwrotną, kopertę na karty do głosowania, karty do
głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania,
instrukcję głosowania korespondencyjnego – zostanie dostarczony do wyborcy wyłącznie
do rąk własnych
nie później niż 7 dni przed dniem wyborów.

 1. Wyborca niepełnosprawny może głosować w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

Zamiar głosowania w lokalu przy użyciu nakładek należy zgłaszać  burmistrzowi najpóźniej do dnia 26 września 2011 r.

Wyborca niewidzący, na swój wniosek zgłoszony do burmistrza, może otrzymać publikację Państwowej Komisji Wyborczej pn. „Informacja
o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej”
sporządzoną w alfabecie Braille’a.

 1. Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat – mają prawo głosować za pośrednictwem pełnomocnika.

Zamiar głosowania za pośrednictwem pełnomocnika wyborca zgłasza do burmistrza gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców najpóźniej do dnia 29 września 2011 r. , składając pisemny wniosek.

 1. Zgłoszenia i wnioski od wyborców niepełnosprawnych oraz informacje
  o przeprowadzanych wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, w tym dotyczące udziału w wyborach osób niepełnosprawnych, będą przyjmowane oraz udzielane w :

- pokoju Nr 4 i 9  Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród

w godzinach pracy urzędu /7.30 – 15.30/ lub telefonicznie

Nr tel. 24/23 11 069 oraz 24/ 23 11 523 , Nr fax – 24/ 23 11 024

bądź drogą elektroniczną: adres email iza.boszko@wyszogrod.pl


Wyszogród 12.09.2011                         Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

                                                                                             /-/ Mariusz BieniekWykaz Komitetów, które zarejestrowały kandydatów na posłów w Wyborach do Sejmu RP w okręgu nr 16:

1. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość    

2. Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza,

3. Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej,

4. Komitet Wyborczy Ruch Palikota,

5. Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe,

6. Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80

7. Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP


Wykaz Komitetów, które zarejestrowały kandydatów na senatorów w okręgu nr  38:

1. Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe,

2. Komitet Wyborczy wyborców Bogumiła Czubackiego,

3. Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej,

4. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość,

5. Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-09-12 14:21:30
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-14 10:18:55
 • Liczba odsłon: 527
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2668971]

przewiń do góry