Uchwała Nr. 34/IV/2007.

Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

                                              z dnia 28.02.2007 r.

w sprawie: pokrycia wydatków z nadwyżki wolnych środków pieniężnych 2006 r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/ Dz.U. z 2001 r Nr.142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art.168 ust.2 pkt.6 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych/ Dz.U. z 2005r

Nr.249 poz.2104 z późniejszymi zmianami/.

Rada Gminy i Miasta postanawia

§ 1

Z nadwyżki wolnych środków pieniężnych 2006 roku w kwocie 152 360 zł

pokryć następujące wydatki:

Dział

Rozdział

§

Treść

kwota

600

   

Transport i łączność

52 000,-

60016

 

Drogi publiczne gminne

52 000,-

 

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,-

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne

50 000,-

801

Oświata i wychowanie

11 000,-

80110

 

Gimnazja

11 000,-

 

4260

Zakup energii

11 000,-

852

   

Pomoc społeczna

89 360,-

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

89 360,-

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne

89 360,-

Plan wydatków po zmianach wynosi: 11 245 538 zł.

§ 2

Zwiększyć przychody budżetu § 955 o kwotę 152 360 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uzasadnienie do uchwały nr. 34/IV/2007 z dnia .28.02.2007 r.

 

Dział 600 Transport i łączność zwiększono plan wydatków o kwotę 52 000 zł ;

2 000 zł za transport żwiru na drogę gminną oraz 50 000 zł na zakup równiarki.

 

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększono plan wydatków o kwotę 11 000 zł z tytułu zwrotu za korzystanie z energii i wody przy budowie hali sportowej.

 

Dział 852 Pomoc społeczna – przyjęto do budżetu po stronie wydatków kwotę 89 360 zł. są to środki z PFRON na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-03-28 14:05:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-28 14:05:52
  • Liczba odsłon: 933
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671334]

przewiń do góry