OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród  ogłasza I nieograniczony  przetarg ustny na sprzedaż  nieruchomości rolnej  położonej w obrębie Kobylniki , która stanowi własność gminy Wyszogród.

Podstawa sprzedaży Uchwała Rady Gminy i Miasta Wyszogród nr 192/XXX V/2017 z dnia 31 lipca 2017r.

     I.  Położenie : Obręb Kobylniki  gm. Wyszogród.

     II.  Nr ewid. 313 o pow. 0,49 ha.  

    III. Stan prawny ; Nieruchomość stanowi własność Gminy i Miasta Wyszogród,

          jest wolna od długów i obciążeń , uregulowana w KW nr PL1P/00077842/9

    IV.Przeznaczenie w planie zagospodarowania:

        W/w. nieruchomość nie ma obecnie obowiązującego planu zagospoadarowania , który 

          obowiązywał do dnia 31 grudnia 2003 roku . W studium uwarunkowań i kierunków

          zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Wyszogrod , działka położona jest na

         terenach budownictwa jednorodzinnego i rolniczego. ( uchwała nr 177/XXIV/2009 z dnia   29 XII 2009 roku )

   V. Cena wywoławcza nieruchomości : 

         nr ewid. 313 o pow. 0,49 ha.     -  31 300,00 złotych           

          Postąpienie w przetargu ustalają uczestnicy przetargu, które nie może wynosić mniej niż 1 % ceny   

          wywoławczej.

  VI. Forma zbycia: przetarg nieograniczony ustny.

       Przetarg odbędzie się 15 listopada 2017 roku o godz. 9,- w Sali Urzędu

       Gminy i  Miasta  w  Wyszogrodzie pokój nr 6 I piętro.

      W przetargu na sprzerdaż Nieruchomości rolnej może brać udział wyłącznie rolnik indywidualny oraz    

        podmioty wskazane w  art. 2a ust. 3 i 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolngo , przy spełnieniu wszystkich

        warunków wskazanych w ustawie, oraz  jeżeli wpłacą wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej

        nieruchomości.     

        Wadium należy wpłacić na konto Urzędu  86 9011 0005  0000 0101 2000 0020  Vistula Bank Spółdzielczy w   

       terminie do 13 listopada 2017 r ( pieniądze  na rachunku bankowym  Gminy).

        Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, a wadium wpłacone         

        przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia  nieruchomości.

        Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej  

        przez uczestnika, który wygrał przetarg. Koszty sądowo- notarialne pokrywa nabywca.

        Informuje się, że uczestnik przetargu pozostający w związku małżeńskim, we współwłasności         

        proszony jest o przedłożenie w dniu przetargu oświadczenia współmałżonka/współwłaściciela  

       o wyrażenie zgody na udział jego w przetargu.

        Regulamin i warunki przetargu są do pobrania w Urzędzie Gminy i Miasta w pokoju nr 10 II piętro.

VII. Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega  prawo unieważnienia przetargu bez  podania

      przyczyny.  

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w UGiM  Wyszogród, pokój nr.10 ,  nr telefonu 024/ 2672633,  oraz na stronie internetowej www.ugimwyszogrod@bip.org.pl

 

Wywieszono ........................

 

 

 

 

 

 

 

 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-10-10 23:24:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-10 23:24:53
  • Liczba odsłon: 606
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2668999]

przewiń do góry