O G Ł O S Z E N I EBurmistrza Gminy i Miasta w Wyszogrodzie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego.


Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 riku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 161 poz. 2603 z późn. zm. Burmistrz Gminy i Miasta w Wyszogrodzie ogłasza co następuje;

Z zasobu nieruchomości mienia gminnego przeznaczona została do zbycia nieruchomość zabudowana posiadająca KW M – 303 położona w Wyszogrodzie przy ul. Rębowskiej 57 o nr ewid. 855/11 i 855/6 o pow. ogólnej 0.1521 ha.

Wartość nieruchomości została wyceniona na kwotę

325 000,00 złotych netto,

oraz nieruchomości pod kioskami handlowymi o numerach działek ;


  1. 855/8 o pow. 0,0048 ha wartość 5 700,00 netto

  2. 855/9 o pow. 0,0031 ha, wartość 4 000,00 netto

  3. 855/10 o pow. 0,0056 ha, wartość 5 800,00 netto

  4. 855/12 o pow. 0,0021 ha, wartość 3 000,00 netto

Na w/w nieruchomościach nie ma obecnie obowiązującego planu zagospodarowania, do dnia 31 grudnia 2003 roku, przedmiotowe nieruchomości były częściowo przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami, a częściowo pod zabudowę handlowo - usługowo.


Termin przetargu zostanie ogłoszony w stosownym terminie .

 

Burmistrz Gminy i Miasta

Wyszogród

mgr Henryk Klusiewicz
 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-07-12 08:05:06
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-12 08:05:06
  • Liczba odsłon: 807
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680632]

przewiń do góry