_____________________________________________________________________________________
Ogłoszenie o przetargu (17.01.2020r.):


OGŁOSZENIE  

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród   ogłasza I nieograniczony   przetarg ustny na sprzedaż   lokalu mieszkalnego   położonego w Wyszogrodzie przy ul. Płockiej 29 m 2 , który stanowi własność gminy Wyszogród.

Podstawa sprzedaży Uchwała Rady Gminy i Miasta Wyszogród nr 46//V/2011 z dnia 13.06.2011r.

     I.   Położenie : Obręb Wyszogród   gm . Wyszogród.

    II.   Lokal mieszkalny nr 2 o pow. 62,60 m 2 przy ul. Płockiej   29,   udział gruntu  

        6260/27720   na    działce 965/3 o pow. 825 m 2.     

    III. Stan prawny ; Nieruchomość stanowi własność Gminy i Miasta Wyszogród,

          jest wolna od długów i obciążeń , uregulowana w KW nr PL1P/00010766/5

     IV. Przeznaczenie w planie zagospodarowania:

W/w. nieruchomość nie ma obecnie obowiązującego planu zagospodarowania , który obowiązywał do dnia 31 grudnia 2003 roku . W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Wyszogród, działka położona jest na obszarze zabudowy mieszkaniowej.( uchwała nr 177/XXIV/2009 z dnia   29 XII 2009 roku)

   V. Cena wywoławcza lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń           

       oraz z wartością ułamkowej części gruntu wynosi 126 000,- złotych :

Postąpienie w przetargu ustalają uczestnicy przetargu, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

  VI. Forma zbycia: przetarg nieograniczony ustny.

Przetarg odbędzie się   24 lutego 2020 roku o godz. 9 , 30 w Sali Urzędu

Gminy i   Miasta   w   Wyszogrodzie pokój nr 6 I piętro.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej nieruchomości. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu   86 9011 0005 0000 0101 2000 0020   Vistula Bank Spółdzielczy w terminie do 20 lutego 2020r. (pieniądze na koncie urzędu ).

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, a wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który wygrał przetarg. Koszty sądowo- notarialne pokrywa nabywca.

Informuje się, że uczestnik przetargu pozostający w związku małżeńskim, we współwłasności proszony jest o przedłożenie w dniu przetargu oświadczenia współmałżonka/współwłaściciela o wyrażenie zgody na udział jego w przetargu.

VII. Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega   prawo unieważnienia przetargu bez   podania przyczyny.   

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w UGiM   Wyszogród, pokój nr 10, pod nr tel. (24) 267 26 33, oraz na stronie internetowej www.ugimwyszogrod.bip.org.pl

Lokal można oglądać po uzgodnieniu telefonicznym.Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Pieniążek
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-17 08:35:35
  • Informacja zaktualizowana przez: Marcin Pieniążek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-17 09:30:54
  • Liczba odsłon: 704
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2675038]

przewiń do góry