O G Ł O S Z E N I E

 

 

            Burmistrza Gminy i Miasta w Wyszogrodzie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości najmu lokalu  o pow. 169 m2  w formie bezprzetargowej na okres  3 lat .

            Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U.2015  poz.1774 z późn. zm.).

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

ogłasza, że z Zasobu Mienia Gminnego przeznaczona została na wynajem bezpłatnie  część nieruchomości zabudowanej o pow. 169 m 2  mienia gminnego  na okres  3 lat  usytuowanej na działce nr 7/4 o pow. 1947 m 2  w obrębie Grodkowo PGR gm.  Wyszogród na rzecz Ochotniczej Starży Pożarnej w Grodkowie .

Uwaga:

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 37 ust. 1, w związku z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U 2015 poz.1774 z późn. zm.) mogą składać stosowne wnioski w ciągu 6 tygodni od dnia wywieszenia ogłoszenia.

 

 

 

Wywieszono ;...........................

Zdjęto;.......................................

                                           O G Ł O S Z E N I E

 

 

            Burmistrza Gminy i Miasta w Wyszogrodzie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości

przeznaczonej do wydzierżawienia   w formie bezprzetargowej na okres  10 lat .

            Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U.2015  poz.1774 z późn. zm.).

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

ogłasza, że z Zasobu Mienia Gminnego przeznaczona została na bezpłatne wydzierżawienie  część nieruchomości niezabudowanej   mienia gminnego  na okres  10 lat   na działce o  nr ewid.  7/2 o pow. 2164 m 2  oraz części działki o nr ewid.  7/2 o pow. 1171 m 2    w obrębie Grodkowo PGR gm.  Wyszogród na rzecz Ochotniczej Starży Pożarnej w Grodkowie pod budowę boiska sportowego.

Uwaga:

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 37 ust. 1, w związku z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U 2015 poz.1774 z późn. zm.) mogą składać stosowne wnioski w ciągu 6 tygodni od dnia wywieszenia ogłoszenia.

 

 

 

Wywieszono ;...........................

Zdjęto;.......................................                                          O G Ł O S Z E N I E

 

 

            Burmistrza Gminy i Miasta w Wyszogrodzie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości

przeznaczonej do wydzierżawienia   na kolejny  okres 3 lat obecnym dzierżawcom zgodnie z Uchwała Rady Gminy i Miasta Wyszogród nr 128/XXIII/2016 z dnia 30 września 2016 r.

            Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U.2015  poz.1774 z późn. zm.).

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

ogłasza, że z Zasobu Mienia Gminnego przeznaczona została na  wydzierżawienie  część nieruchomości   mienia gminnego  na kolejny okres  3 lat obecnym dzierżawcom na części działki 1157/18 położonej w Wyszogrodzie przy ul. Słonecznej pod garażami.

Uwaga:

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 37 ust. 1, w związku z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U 2015 poz.1774 z późn. zm.) mogą składać stosowne wnioski w ciągu 6 tygodni od dnia wywieszenia ogłoszenia.

 

 

 

Wywieszono ;...........................

Zdjęto;.......................................

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-10-23 18:09:50
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-23 18:09:50
  • Liczba odsłon: 595
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671963]

przewiń do góry