Wyszogród, 19.12.2014 r.

RGiM.0002.2.2014

 

 

 

 Sz. Pan/Pani  

                                            

...............................................................................................

 

 

...............................................................................................

 

 

 

Na podstawie art. 20  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zawiadamiam, że zwołuję II Sesję Rady Gminy i Miasta Wyszogród w kadencji 2014 – 2018 na dzień 

 

31 grudnia 2014 r. (tj. środa) o godz. 9.00

w  Sali posiedzeń w Miejsko-Gminnej Hali Sportowej w Wyszogrodzie.

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.

4. Przyjęcie protokółu z obrad z poprzedniej Sesji.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

-   ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy i Miasta Wyszogród,

-   ustalenia wysokości zryczałtowanych diet sołtysom Gminy i Miasta Wyszogród

     oraz przewodniczącym zarządów osiedli miasta Wyszogród

-   wyboru delegata do Związku Miast Nadwiślańskich

-   zmieniająca uchwałę nr 309/XLI/2014 z dnia 17.09.2014 r.

-    zmiany w budżecie,

-    zmiany WPF.

6. Sprawy różne.

Przedstawienie informacji w sprawie wniosku zgłoszonego podczas wspólnego posiedzenia Komisji Stałych.

7. Przedstawienie wniosków Komisji wniosków i uchwał.

8. Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                                             Z poważaniem

 

                                                          

  

Wyszogród, 25.11.2014 r.

RGiM.I.0002.1.2014

 

 

Sz. Pan/Pani  

                                        ........................................................................................

 

                                                                                           .........................................................................................

 

 

 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz Postanowienia Nr 263/2014 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy i Miasta Wyszogród  zapraszam na I Sesję Rady Gminy i Miasta Wyszogród w kadencji 2014 – 2018 na dzień 

 

1 grudnia 2014 r. (tj. poniedziałek) o godz. 15:00

w  Sali posiedzeń w Miejsko-Gminnej Hali Sportowej w Wyszogrodzie.

 

Porządek obrad sesji:  

1.      Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Ślubowanie radnych.

3.      Złożenie ślubowania przez Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród.

4.      Ustalenie porządku obrad.

5.      Powołanie Komisji Uchwał.

6.      Wybór Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Wyszogród:

- zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady GiM,

- powołanie komisji skrutacyjnej,

- podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Wyszogród.

- przeprowadzenie głosowania /tajnego/,

- podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Wyszogród.

7.      Przejęcie przez Przewodniczącego Rady GiM prowadzenia Sesji od Radnego Seniora.

8.      Wybór Wiceprzewodniczącego Rady GiM Wyszogród:

- zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady GiM,

- powołanie komisji skrutacyjnej,

- podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i Miasta Wyszogród.

- przeprowadzenie głosowania /tajnego/,

- podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i Miasta Wyszogród.

9.      Zakończenie obrad I sesji Rady.

 

       Z poważaniem

 

Z up. Komisarza Wyborczego w Płocku

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

Mariusz Bieniek

 

 

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-11-27 11:06:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-26 14:26:47
  • Liczba odsłon: 892
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681244]

przewiń do góry