Zarządzenie 1/2018
w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

Zarządzenie 2/2018
w sprawie powołania Komisji roboczej do pracy przy opracowaniu planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy i miasta Wyszogród na lata 2018-2023

Zarządzenie 3/2018
w sprawie powołania  Komisji roboczej do pracy przy opracowaniu  planu rewitalizacji dla gminy i miasta Wyszogród na lata 2018- 2023

Zarządzenie 4/2018
w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

Zarządzenie 4/1/2018
w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

Zarządzenie 5/2018
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania  rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego  w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Wyszogród

Zarządzenie 6/2018
w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

Zarządzenie 8/2018
w sprawie prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i ewidencji przydomowych oczyszczalni

Zarządzenie 9/2018
w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

Zarządzenie 10/2018 + załącznik

Zarządzenie 11/2018
w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

Zarządzenie 12/2018
w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

Zarządzenie 14/2018
w sprawie ustalenia czynszu dzierżawy gruntu o pow. 16 m 2 na części  działki o nr 1060 położonej w obrębie Wyszogród gm. Wyszogród przy ul. Rynek pod usługi handlowe sezonowe.

Zarządzenie 16/2018
w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

Zarządzenie 19/2018
w sprawie opłaty za stoiska gastronomiczno- handlowe ustawione podczas ustawione podczas XXXIX Dni Wisły w dniach 23.24.06.2018r. organizowanych na wyszogrodzkim rynku.

Zarządzenie 21/2018
Zarządzenie 21/2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. księgowości podatkowej i działalności gospodarczej

Zarządzenie 22/2018
Zarządzenie 22/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rębowie

Zarządzenia 24/2018
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rębowie, Rębowo 41, 09-450 Wyszogród

Zarządzenie 24/1/2018
w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństw Informacji Zarządzania Systemem Informatycznym Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród

Zarządzenie 26/2018
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie „Modernizacja drogi gminnej nr 291546W w miejscowości Słomin, o długości 1718 mb- I etap

Zarządzenie 27/2018  
w sprawie powołania komisji przetargowej  i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie „Modernizacja drogi gminnej w m. Rakowo o długości 815 mb, gmina Wyszogród

Zarządzenie 30/2018
w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień

Zarządzenie_31/2018
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rębowie, Rębowo 41, 09-450 Wyszogród-  Zarządzenie zmieniające

Zarządzenie 32/2018
w sprawie wyznaczenia Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie do realizacji zadań z zakresu programu – Dobry Start 300 +

Zarządzenie 33/2018
w sprawie upoważnienia pracowników Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie do realizacji zadań z zakresu programu Dobry Start 300 +

Zarządzenie 34/2018
w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rębowie

Zarządzenie 35/2018
w sprawie powołanie komisji przetargowej - Słomin

Zarządzenie 36/2018
w sprawie powołania komisji przetargowej - Rakowo

Zarządzenie 37/2018
w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

Zarządzenie 38/2018
w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

Zarządzenie 40/2018
w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

Zarządzenie 41/2018
w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

Zarządzenie 43/2018
w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

Zarządzenie 44/2018
w sprawie utworzenia Punktu Kontraktowego Wsparcia Państwa- Gospodarza Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród

Zarządzenie 45/2018
w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

Zarządzenie 46/2018
w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji przetwarzania danych oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród

Zarządzenie 47/2018
w sprawie ochrony danych osobowych w Gminie i Mieście Wyszogród

Zarządzenie 48/2018
w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

Zarządzenie 49/2018
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rębowie Panu Januszowi Pielacińskiemu

Zarządzenie 51/2018
w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

Zarządzenie 52/2018
w sprawie powołania komisji „Modernizacja kotłowni na potrzeby zespołu szkół przy ul. Niepodległości 11  w  mieście Wyszogród”

Zarządzenie 53/2018.
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie „ Sukcesywne dostawy oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus do kotłowni przy Zespole Szkół w Wyszogrodzie ( Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum) w sezonie grzewczym 2018- 2019”

Zarządzenie 55/2018
w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

Zarządzenie 56/2018
w sprawie zmiany uchwały WPF

Zarządzenie 57/2018
w sprawie określenia terminu składania wniosków o dofinansowanie  zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018r. „Wyprawka szkolna”.

Zarządzenie 58/2018
w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

Zarządzenie 59/2018
w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Centrum Kultury " Wisła" w Wyszogrodzie

Zarządzenie 60/2018
w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Samorządowego w Wyszogrodzie zastępującego dyrektora przedszkola podczas jego nieobecności

Zarządzenie 61/2018
w sprawie wyznaczenia nauczyciela Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Wyszogrodzie zastępującego dyrektora Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy w Wyszogrodzie  podczas jego nieobecności

Zarządzenie 62/2018
w sprawie wyznaczenia nauczyciela Szkoły Podstawowej w Rębowie zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Rębowie podczas jego nieobecności

Zarządzenie 63/2018
w sprawie wyznaczenia nauczyciela Szkoły Podstawowej im. F. Chopina w Kobylnikach zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej im. F Chopina w Kobylnikach podczas jego nieobecności

Zarządzenie 63/2018/1
w sprawie wyznaczenia nauczyciela Szkoły Podstawowej im. F. Chopina w Kobylnikach zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej im. F. Chopina w Kobylnikach podczas jego nieobecności

Zarządzenie 64/2018
w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

Zarządzenie 65/2018
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania  w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji

Zarządzenie 66/2018
w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

Zarządzenie 67/2018
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z usług Gminnej Hali Widowiskowo Sportowej w Wyszogrodzie

Zarządzenie 68/2018
w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

Zarządzenie 70/2018
w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

Zarządzenie 71/2018
w sprawie odwołania pełnomocnictwa

Zarządzenie 72/2018
w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

Zarządzenie 73/2018
w sprawie odwołania Pełnomocnika Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zarządzenie 74/2018
w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

Zarządzenie 76/2018
w sprawie wyznaczenia dnia 24 grudnia 2018r.dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród

Zarządzenie 77/2018
w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

Zarządzenie 78/2018
w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

Zarządzenie 79/2018
w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

Zarządzenie 80/2018
w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

Zarządzenie 81/2018
w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród

Zarządzenie 82/2018
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. obsługi Rady

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-02-21 21:57:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-10 02:22:48
  • Liczba odsłon: 1507
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674925]

przewiń do góry