O G Ł O S Z E N I E


    Burmistrza Gminy i Miasta w Wyszogrodzie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości do najmu lokalu biurowego o pow. 24  m2  w formie  bezprzetargowej na okres 3 lat  stanowiącego  własność mienia gminnego.

          Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U 2015poz.782)  Burmistrz Gminy i Miasta w Wyszogrodzie ogłasza co następuje;
           Z zasobu nieruchomości mienia gminnego przeznaczona została do najmu nieruchomość zabudowana posiadająca KW PL1P/00065639/6  położona w obrębie Wyszogród  gm. Wyszogród  o nr ewid  1169/2 o pow. 53 m2
    Na w/w nieruchomościach nie ma obecnie obowiązującego planu zagospodarowania, który obowiązywał do dnia 31 grudnia 2003 roku. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Wyszogród działka położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami ( uchwała Nr 177/XXIV/2009 z dnia 29.XII.2009 roku. )

Wartość dzierżawy 250,00 brutto kwartalnie .
Uwaga:
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 37 ust. 1, w związku z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz,U 2015 poz.782) mogą sładać stosowne wnioski w ciagu 6 tygodni od dnia wywieszenia ogłoszenia.

Wywieszono............................
Zdjęto .....................................

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-03-14 08:33:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-14 08:33:18
  • Liczba odsłon: 788
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671403]

przewiń do góry