UGiM/3041/K.1.2016                        Wyszogród,11.10.2016r.


                ZAPYTANIE   OFERTOWE
    
Urząd Gminy i Miasta Wyszogród zaprasza do składnia oferty na dostawę węgla opałowego dla kotłowni w Szkole Podstawowej w Kobylnikach, Szkole Podstawowej w Rębowie, w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, w Przedszkolu Samorządowym w Wyszogrodzie, OSP Wyszogród i Dom Kultury w Rębowie.
W ilości:                 -  węgiel   -  kostka      - 25 ton
węgiel   - orzech      - 44 tony
węgiel   - miał          - 39 ton
węgiel ekogroszek   - 17 ton
        /workowany/
Termin składania ofert: 28.10.2016r. Do godz. 10.00

Miejsce składnia ofert: Kancelaria Ogólna UGiM Wyszogród , ul, Rębowska 37 ,
09-450 Wyszogród.
Forma  składnia  ofert:  pisemna.

Informacje  szczegółowe na temat  zamówienia dostępne sa:
UGiM Wyszogród, ul. Rębowska 37,09-450 Wyszogród , tel. 24/267 26 00
 Kryterium wyboru: najniższa cena – 100%

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 Zapotrzebowanie w ilości:     - węgiel         - kostka     - 25 ton
                               - węgiel         - orzech    - 44 tony
                         - węgiel        - miał         - 39 ton
        - węgiel ekogroszek       - 17 ton
          /workowany/            ------------------
                                                                                          125 ton


Dostawa węgla  opałowego w okresie od 1 stycznia 2017r. Do 31 grudnia 2017r. W ilości ogólnej / szacunkowej/ 125 ton. Parametry dostawy określone w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik do  zapytania ofertowego.
Termin wykonania zamówienia:Dostawa węgla opałowego winna być realizowana sukcesywnie , w okresie od 01.01.2017r. Do 31.12.2017r. na podstawie zgłoszenia telefonicznego dokonywanego przez pracownika Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie.

Podana przez oferenta  cena  winna również  obejmować:
transport na miejsce  przeznaczenia
rozładunek
Oferta powinna zawiarać nastepujące dokumenty:
wypełniony  formularz ofertowy / zał. nr.2/
certyfikat dotyczący  parametrów węgla
Wszystkie strony oferty wraz z dokumentami winny być podpisane przez oferenta.
Do kontaktu z oferentami upoważniona jest Urszula  Caban tel. 24/267 26 00.
Ofertę należy złożyć na adres: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród
                    ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród
w kopercie z oznaczeniem:       Zapytanie ofertowe na dostawę węgla opałowego
                                                  Nie otwierać przed dniem 28.10.2016r przed godz.
                    10.00
w pok. Nr. 4 / Kancelaria/ do dnia 28.10.2016r. do godz.10.00.
Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa w miejscu i terminie podanym przez Zamawiającego.
                                Z a t w i e r d z a m:

                                /-/ Jan Boszko

                            

Załączniki:
1.Specyfikacja techniczna określenia przedmiotu zamówienia.
2.Formularz ofertowy

Ogłoszenie
Formularz ofertowy
Specyfikacja
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-10-11 09:15:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-11 09:15:38
  • Liczba odsłon: 651
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681371]

przewiń do góry