Uchwała Nr 75/IX/2011

Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

z dnia 23. XI.2011 r.

 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu nr POKL.09/01.01-14-029/11 pt. „Przedszkole szansą na wszechstronny rozwój” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1  Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 ze zm.),

Rada Gminy i Miasta w Wyszogrodzie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się do realizacji projekt nr POKL.09/01.01-14-029/11 pt. „Przedszkole szansą na wszechstronny rozwój” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1  Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej na łączna kwotę dofinansowania w wysokości 545.010,00 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Gminy i Miasta

 Wyszogród

Maryś Mieszkowski
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-12-02 09:19:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-02 09:19:01
  • Liczba odsłon: 687
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674621]

przewiń do góry