Wyszogród, dn. 12.08.2014 r.

 

UGiM.7021.80.2014

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród zaprasza do składania ofert na zadanie p.n.:

 

„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą: Remont ciągu pieszego w ul. Czerwińskiej w Wyszogrodzie w pow. 1600 m2 od jezdni do krawędzi zewnętrznej chodnika”.

 

 

Miejsce składania ofert: Kancelaria Ogólna Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, w godz. 7:30 – 15:30.

 

Forma składania: pisemna,  (Kancelaria Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37 pok. nr 4 )

Termin składania ofert : 19.08.2014r , godz. 14.00

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są pod adresem: UGiM Wyszogród ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, pok. nr 8., tel. 512 050 993

 

Kryteria wyboru: najniższa cena.

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30000 euro.

 

 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

 

Zamawiający wymaga załączenia do:

Wzór składanej oferty stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowego zapytania

 

Wymagany termin realizacji usługi: od czasu podpisania umowy z wykonawcą, do końca realizacji zadania. (przewidywany czas realizacji zdania sierpień/wrzesień 2014)

 

 

 

 

 

                         

                                                                                                   Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

                                                                                                                   Mariusz Bieniek

 

 

  zapytanie_ofertowe

 
 

UGiM.70211.2.2014

Wyszogród, 20 sierpnia 2014 r. 

Gmina i Miasto Wyszogród

Ul. Rębowska 37

09-450 Wyszogród

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczy: Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą: remont ciągu pieszego w ul. Czerwińskiej w Wyszogrodzie w pow. 1600m2 od jezdni do krawędzi zewnętrznej chodnika.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą: remont ciągu pieszego w ul. Czerwińskiej w Wyszogrodzie o pow. 1600m2 od jezdni do krawędzi zewnętrznej chodnik wpłynęły 3 oferty.

 

Zbiorcze zestawienie złożonych ofert:

 

Numer

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres

oferenta

Wartość zamówienia netto

Podatek VAT

Wartość zamówienia brutto

1

Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA-PROJEKT

 

Piotrkowice ul. Kielecka 37

26-020 Chmielnik

6 900,00zł

1 587,00 zł

8 487,00 zł

2

KaMPaS Paweł Baran

 

ul. Piłsudzkiego 115c/512

05-270 Marki

3 480,00zł

800,40zł

4 280,40zł

3

Usługi projektowe s.c.

Drogi, ulice, organizacja ruchu

Franciszek Rytwiński

 

ul. Gen. Władysława Andersa 42

09-410 Płock

3 000,00zł

690,00zł

3 690,00 zł

 

 

Po analizie ofert i wniesionych do dnia 19 sierpnia 2014 r., do godz. 14.00 uzupełnień, Zamawiający stwierdził, że wszystkie oferty złożone przez dostawców spełniają wymogi określone w przedmiarze robót i będą podlegały ocenie, a żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający przy obliczaniu kryterium cena = 100% brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferta z ceną najniższą otrzymała 100 pkt przemnożonych przez wagę kryterium i została przyjęta jako podstawa do badania pozostałych ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg wzoru: 

 

                                                 Najniższa cena oferty

Kryterium cena    =      ------------------------------ x 100 pkt x 100 %

                                                Cena badanej oferty

 

 

 

 

 

Tabela oceny złożonych ofert

 

Numer

oferty

Liczba pkt w kryterium:

cena 100% (max. 100 pkt.)

Liczba pkt w kryterium:

RAZEM:

1

 43,5655 pkt

-

43,5655 pkt

2

86,2068 pkt

-

86,2068 pkt

3

100 pkt

-

100 pkt

 

Zamówienie  zostało udzielone firmie:

Usługi projektowe s.c.

Franciszek Rytwiński                         

ul. gen. Władysława Andersa 42

09-410 Płock

 

 

 

Z poważaniem

Mariusz Bieniek

Burmistrz Gminy i Miasta

Wyszogród


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-08-12 12:48:21
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-20 15:26:37
  • Liczba odsłon: 648
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674551]

przewiń do góry