Uchwała Nr 29/IV/2011

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Wyszogród dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie określenia zasad zbywania udziałów lub akcji spółek z udziałem Gminy Wyszogród, przez Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „g” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (dz. U. z roku 2001 Nr 142 poz. 1519) Rada Gminy i Miasta Wyszogród uchwala, co następuje:


§1. Określa się następujące zasady zbywania udziałów lub akcji spółek z udziałem Gminy Wyszogród przez Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród.

1). Zbywanie udziałów lub akcji następuje w trybie:

a). oferty ogłoszonej publicznie,

b). przetargu publicznego,

c). negocjacji podjętych na podstawie publicznego ogłoszenia.


2). Wyboru trybu zbycia dokonuje Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród.


3). Przed zaoferowaniem do zbycia udziałów lub akcji dokonuje się oszacowania wartości spółki oraz analizy przedprywatyzacyjnej spółki zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie prywatyzacji.


4).Rada Gminy i Miasta może wyrazić zgodę na zbycie udziałów lub akcji w innym trybie niż przewidziany w pkt 1 tryb zbywania akcji.


5). O zamierzonych oraz zrealizowanych przedsięwzięciach zbycia udziałów lub akcji Burmistrz G i M Wyszogród informuje Radę Gminy i Miasta.§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Przewodniczący

Rady Gminy i Miasta Wyszogród


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-04-19 09:28:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-19 09:28:05
  • Liczba odsłon: 747
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671386]

przewiń do góry