Wyszogród, 11 kwietnia 2014 r. 

Urząd Gminy i Miasta

 Wyszogród

Ul. Rębowska 37

09-450 Wyszogród

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: konkursu ofert nr 2/2014 na Dzierżawę budynku przy ul. Rynek 22 (położonego na działce nr 1061) pod organizację małej gastronomii – kawiarni sezonowej w okresie do 31 grudnia 2014 r.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród informuje, iż w konkursie ofert nr 2/2013 na Dzierżawę budynku przy ul. Rynek 22 (położonego na działce nr 1061) pod organizację małej gastronomii – kawiarni sezonowej w okresie do 31 grudnia 2014 r. wpłynęła  1 oferta.

 

Zbiorcze zestawienie złożonych ofert:

 

Numer

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres

oferenta

Cena jednostkowa czynszu dzierżawnego miesięcznie brutto

Cena jednostkowa czynszu dzierżawnego miesięcznie netto

1

Kordzik.Piotrowski s.c.

ul. Wł. Jagiełły 17c

09-150 Czerwińsk nad Wisłą

246,00 zł

200,00 zł

 

Po analizie oferty Zamawiający stwierdził, że złożona oferta spełnia wymogi określone w Regulaminie konkursu ofert nr 2/2013 i będzie podlegała ocenie.

 

Tabela oceny złożonych ofert:

 

Numer

oferty

Liczba pkt w kryterium:

cena 100% (max. 100 pkt.)

Liczba pkt w kryterium:

RAZEM:

1

 100 pkt

-

 100 pkt

 

Zamówienie zostało udzielone firmie:

Kordzik.Piotrowski s.c.

ul. Wł. Jagiełły 17c

09-150 Czerwińsk nad Wisłą

zobowiązującej się do realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości 200,00 zł netto plus VAT/miesiąc.

Umowa w sprawie udzielenia zamówienia zostanie podpisana z wybranym wykonawcą w terminie do 18 kwietnia 2014 r.

z poważaniem,

Mariusz Bieniek

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-04-11 15:19:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-11 15:24:39
  • Liczba odsłon: 574
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681366]

przewiń do góry