UGiM.6220.5.4.2015r                                                                   Wyszogród, dnia 29.06.2015r   

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 w powiązaniu z art. 9 i 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.)  Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Kontynuacji eksploatacji kruszywa naturalnego – piasku ze złoża „Ciućkowo III” położonego na działkach 200 i 201 w miejscowości Ciućkowo gmina Wyszogród. informuje, iż został zgromadzony materiał dowodowy umożliwiający merytoryczne rozpatrzenie sprawy.

Jednocześnie zawiadamia się strony o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, przy ul. Rębowska 37 (pokój nr 3), w  godzinach pracy Urzędu.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37,  pokój nr 3, Tel. 24 267 26 15

 

 

 

                                                                                             

 

 

Wywieszono dnia …………………

 

Zdjęto dnia ………………………..

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.        strony postępowania wg. rozdzielnika znajdującego się w aktach sprawy

2.       tablica ogłoszeń UGiM Wyszogród, tablica ogłoszeń sołectwa Ciućkowo;

3.       BIP GiM Wyszogród;

4.       Wnioskodawca

5.       a/a

 

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-07-02 08:05:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-02 08:05:32
  • Liczba odsłon: 618
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680759]

przewiń do góry