O G Ł O S Z E N I E

 

 

            Burmistrz Gminy i Miasta w Wyszogrodzie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej – zbiornika wodnego w obrębie Rębowo  na kolejny okres 3 lat stanowiącego własność Gminy i Miasta Wyszogród .

 

            Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j t. Dz.U. z 2018 poz. 121), Burmistrz Gminy i Miasta w Wyszogrodzie ogłasza co następuje;

            Z zasobu nieruchomości mienia gminnego przeznaczona została do wydzierżawienia na kolejny okres 3 lat obecnemu dzierżawcy  część nieruchomość posiadającą KW PL1P/00113897/4 położona w obrębie Rębowo gm. Wyszogród o nr 488 o pow. 0,54 ha., zgodnie z Uchwałą nr 235/XLIV/2018 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 23 lutego 2018 r.

            Na w/w. nieruchomości nie ma obecnie obowiązującego planu zagospodarowania, który obowiązywał do dnia 31 grudnia 2003 roku . W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, przestrzennego Gminy i Miasta Wyszogród działka położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, rolniczej z usługami ( uchwała nr 177/XXIV/2009 z dnia 29.XII.2009 roku.)

 

Wartość dzierżawy; 300,00 netto rocznie.

 

Uwaga:

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 37 ust. 1 w związku z art.34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. , o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2018 poz.121) mogą składać stosowne wnioski w ciągu 6 tygodni od dnia wywieszenia ogłoszenia.

 

Wywieszono; ……………………………..

Zdjęto ………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-03-15 00:15:54
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-15 00:15:54
  • Liczba odsłon: 927
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671324]

przewiń do góry